Loading...


Filmy i zdjęcia lotnicze mogą stanowić doskonałe uzupełnienie dokumentacji, mającej potwierdzić wystąpienie określonego zjawiska bądź zmian zachodzących w danym miejscu. Możliwość spojrzenia na fotografowany obiekt z pespektywy lotu ptaka pozwala zarejestrować zdarzenia i uchwycić szczegóły niewidoczne z ziemi. Dodatkowo w odróżnieniu od zdjęć standardowych dają możliwości szerszego spojrzenia na miejsce zdarzenia i przedstawienia, oprócz fotografowanego przedmiotu także jego  otoczenia.

Wykonane przez nas dokumentacje służą m.in. do potwierdzenia przez deweloperów realizacji prowadzonych inwestycji bądź prezentacji etapów budowy. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości sprzętu, mamy możliwość wykonania zdjęć, które ukażą atuty prowadzonej budowy, atrakcyjność miejsca położenia, postępy prac budowlanych a także zmiany w otoczeniu, które nastąpiły w określonych odstępach czasu jak np. budowa dróg dojazdowych, zagospodarowanie terenu itp. Powyższe fotografie mogą stanowić elementy broszur reklamowych, stron internetowych bądź innych opracowań, służących zarówno do dokumentacji miejsca inwestycji jak i w celach reklamowych.

Innym przykładem realizowanych przez nas zdjęć dokumentacyjnych są fotografie prezentujące szkody rolnicze a także szkody wynikłe po klęskach żywiołowych, jak pożary, lasy, powodzie. Dzięki wykorzystaniu ujęć lotniczych jesteśmy w stanie pokazać zakres szkody, ich rodzaj oraz dotkliwość, co może być pomocne zarówno dla samego poszkodowanego jak i dla ubezpieczycieli.

Posnania-dokumentacja-budowy-z-drona
las-dokumentacja-skutków-wichury-z-drona
pola-dokumentacja-upraw-z-drona