Loading...

„Krzyżtopór to dziś pełna magii malownicza ruina zagubiona wśród pól opatowskich z dala od dróg i szlaków turystycznych, a jednocześnie najbardziej reprezentacyjny gmach ziemi sandomierskiej i największa warowna rezydencja magnacka w Polsce”. „W jej skład wchodzą obszerne fortyfikacje: bastiony, fosa, ślady umocnień i mostów. Jest to powodem do narastania wokół niego legend. Jedną z nich jest opowieść o zastosowaniu w pałacu symboliki liczb nawiązującej do kalendarza: okien miał tyle, ile dni w roku, pokoi tyle, ile tygodni; sal wielkich tyle, ile miesięcy, a cztery narożne jego baszty odpowiadały liczbie kwartałów.” „Jest zabytkiem klasy międzynarodowej, wyjątkowym, chociaż mocno zniszczonym.”

Zamek Krzyżtopór zlokalizowany jest  w okolicach miejscowości Opatów,  w województwie świętokrzyskim. Dzięki ujęciom z lotu ptaka wykonywanym z różnej perspektywy możliwe było ukazanie planu pięcioboku, na którym wzniesiony został Krzyżtopór, całej budowli oraz jej charakterystycznych elementów konstrukcyjnych. Przedstawione zdjęcia lotnicze najlepiej obrazują ogrom budowli, która do czasu Wersalu była największą budowlą pałacową w Europie.

Wykorzystano: http://www.krzyztopor.org.pl, www.zamkipolskie.com