Loading...

Przedstawione ujęcia z lotu ptaka ukazują akcję gaśniczą poznańskich strażaków, walczących z pożarem pól w północnej części Poznania, na osiedlu Morasko, do którego doszło na początku sierpnia 2015 roku. Pożar gasiło 13 jednostek straży pożarnej oraz bardzo zaangażowana lokalna społeczność, zamieszkująca pobliskie domy.

Zdjęcia lotnicze, które udało się nam wykonać pokazują jak niebezpieczna była sytuacja, którą wzmagały wysoka temperatura panująca w lecie w województwie wielkopolskim a także bliskość okolicznych zabudowań. Przeloty nad palącym się miejscem obrazują jak duży był zasięg pożaru a także zadymienie z nim związane.

Wykorzystanie drona w różnego rodzaju akcjach ratowniczych, takich jak pożary, powodzie itp wydaje się być bardzo pomocnym. Pozwala z wysokości ocenić stan zagrożenia, jego siłę i zasięg oraz szybciej podjąć działania zmierzające do opanowania sytuacji.